Saltsyre

Saltsyre. Synonym: saltsyre. Bortsett fra teknisk svovelsyre og batterisvovelsyre, brukes også saltsyre, syren som oftest brukes i konstruksjon. Det oppnås hovedsakelig ved produksjon av natriumsulfat fra vanlig salt og svovelsyre. Konsentrasjonen av saltsyre avhenger av temperaturen og konsentrasjonen av de gassformede hydrogenkloridene. Innenriks industri produserer: en) Teknisk saltsyre 19-21 ° Be, o c. på. 1,15—1,17, b) Teknisk saltsyre uten arsen 19-21 ° Be, o c. wl. 1,15—1,17. C. wl. saltsyre er variabel og avhenger av konsentrasjonen; for konsentrert saltsyre, med ca. 38% gassformig hydrogenklorid, er 1,19. Teknisk saltsyre er en gjennomsiktig væske, dampende, grønn-gul i fargen og med en skarp lukt. Det er minimalt forurenset med svovelsyre, arsen og jern. Saltsyre brukes i konstruksjonen: en) for rensing, rengjøring og desinfisering under murverk, puss, isolasjon og gulvbelegg, b) for rengjøring av metaller før lodding i elektrotekniske arbeider, VVS og taktekking.