Sementtesting

img21 (3)En protokoll lages av prøvetakingen i 2 kopier. Én sementprøve med oppsamlingsprotokollen sendes til et uavhengig feltlaboratorium for testing. Med mindre det er et uavhengig laboratorium på byggeplassen, prøven med protokollen sendes til det aktuelle laboratoriet, eller til hovedlaboratoriet ved foreningen eller til en forsknings- og utviklingsinstitusjon. Sementen er testet for å verifisere minst dens fysiske egenskaper. Hvis testanlegget er teknisk gjennomførbart, er det ønskelig å også kontrollere sementens styrkeegenskaper. Byggeledelsen fører en oversikt over prøvene som er tatt. I tilfelle en uberettiget klage bæres disse kostnadene av mottakeren.