silikon

img11 (14)"Silikon”. Det er en melkfarget pasta, lett å blande i vann, o c. på. 1,7, ikke utsatt for kjemisk nedbrytning og ikke utvasking. Den brukes ved å legge den til tørr sementmørtel, semi-sement og betong, etter blanding med vann. En blanding av "Silikon” i mørtel øker styrken, sel, gir stor ugjennomtrengelighet, vann motstand, diesel, fermenter, gir mørtel høy plastisitet og øker vedheftet til alle materialer. Den brukes til å isolere lavtliggende rom (under grunnvannsnivået), fundamentisolasjon, terrasser, når du bygger en brønn, svømmebassenger etc.. Den passende vektandelen av "silikon” i forhold til sement (10%,). Forbruket av "Silikon” Varierer fra 25 gjøre 40 kg i 1 m3 mørtel. Mørtelen er allerede satt, og ha en blanding av "Silikon”, den kan ikke fortynnes på nytt med en løsning av "silikon”, fordi limingsprosessen ikke vil skje i det hele tatt.