Sink og korrosjon

img22Sink og korrosjon

Sink og korrosjon. Sink, som nikkel, brukes hovedsakelig i metallindustrien som en komponent av legeringer og som et beskyttende galvanisk eller varmebehandlingsbelegg.. Metallet utsettes for atmosfærisk korrosjon raskt ved over relativ fuktighet 70%. Imidlertid tærer den mye tregere enn stål. Sink angripes av en atmosfære som inneholder svoveldioksid, karbondioksid, natriumklorid og fuktighet, korrosjonsproduktene er blandinger av sulfater, karbonater og hydroksider som danner et hvitt bunnfall, den såkalte. "Hvit rust”. Sink beskytter stålet effektivt som et anodisk belegg ved seg selv å løse seg opp. Å øke motstanden til sinkbelegg oppnås vanligvis ved å kromere det, som består i å skape et passivt lag på overflaten av dette metallet med en kompleks sammensetning oppnådd ved å nedsenke galvaniserte produkter i et bad med kromater eller kromsyre. Sinkkorrosjon er et uønsket symptom på ødeleggelse av elementer med presise mekanismer, fordi det kan påvirke driften og følsomheten til indikasjoner, f.eks.. måleinstrumenter eller andre presise mekanismer. Hastigheten som de første sporene av "hvit rust" vises med “det avhenger av typen belegningsbad som brukes til å påføre belegget, samt glattheten og glansen på beleggene.