Skjellakklakk

pusseSkjellakklakk. En god glans av skalakklakk kan oppnås ved å bruke avvokset skallakk for tilberedning. En slik skjellakk kan oppnås som følger: løse opp 5 g natriumkarbonat v 95 cm3 vann, Legg til 10 g skjellakk og kok til, når den frigjorte voksen danner en ball på overflaten av væsken. Etter avkjøling fjernes voks og skjellakk utfelles ved langsom tilsetning av fortynnet 1:10 saltsyre til øyeblikket, når den tilførte mengden syre ikke får løsningen til å skynde seg. Skyll den adskilte skalakken flere ganger med vann og tørk den.

Lakk kan fås på en av følgende måter:

• 30 g odwoskowanego szelaku i 1 Oppløs g ricinusolje i 100 cm3 denaturert;

• 10 g odwoskowanego szelaku i 2 Oppløs g kamferolje i 90 cm3 denaturert.

Vannet i denaturerte alkoholen forårsaker også en liten uklarhet i lakkpelsen, så det er bedre å bruke dehydrert denaturert alkohol.