Slaggull

Slaggull og produkter. Produktnavn: slaggull, isolasjonsledninger av slaggull, slaggullplater flettet trådnett, kassetter “Teklit” fra slaggull. Slaggull består av tynn, glassaktig, sprø tråder i hvit farge, oppnådd ved å blåse flytende lava med damp eller komprimert luft fra høysurre ovnslagger, kjele eller materialer med lignende kjemisk sammensetning. Isolasjonsindustrien produserer tre kommersielle kvaliteter av slaggull, nemlig: „00″, „0″, "1″ Denne bransjen dekker ikke, dessverre, hele byggebehovet for ull i nasjonal skala; Derfor ser det ut til at en presserende oppgave er utvidelsen av produksjonen i denne delen og eliminering av flaskehalsen som er belastende for byggebransjen.”. Slaggull brukes mye i bolig- og industriell konstruksjon som isolasjon ved lave og høye temperaturer, for termisk og akustisk isolasjon av tak, vegger, luftkanaler, for isolering av kjeler, tanker og installasjonsenheter (rørledninger etc.). Fordi det kan bli skadet ved kontakt med vann, selv om det ikke er hygroskopisk, den skal brukes på tørre steder.