Tag Archives: BHP

Lagring av kjemikalier

Oppbevar alle kjemikalier utilgjengelig for barn, og voksne, ikke involvert i kjemiske fabrikker, trzeba poinformować o niebezpiecznych własnościach związków chemicznych.

Skadelige stoffer

Alle kjemikalier skal behandles som helseskadelige. Spesiell forsiktighet bør utvises i forhold til de såkalte forbindelsene. tungmetaller, hvordan: kobber, lede, sink, nikkel, kobolt, kvikksølv, krom og andre. …