Tag Archives: grynte

Byggegrunn

Byggegrunn

Byggeland er alle geologiske formasjoner innenfor rekkevidden av påvirkning av belastningene til de oppførte konstruksjonene eller brukes til bygging av jordstrukturer. (f.eks.. demninger).

W …