Tag Archives: sølv

Sverting av sølv

Sverting av sølv. Denne prosedyren er rettet mot å gi sølvvarer funksjonene til gamle produkter. Løsningene som brukes inneholder vanligvis natrium- eller kaliumsulfider eller polysulfider, og ofte ammoniumkarbonat. Sulfider og polysulfider …