Tag Archives: syrer

Svovelsyre og saltsyre

Svovelsyre H2SO4
kommersielt produkt – konsentrert k.s. – inkluderer 96% H2SO4. Tykk væske, fet, tung, fargeløs. Tetthet -1,84 g / cm3. Fortynnet med vann varmes det opp veldig kraftig (skal helles med en tynn strøm …

Syrer

syrerSyrer
fagforeninger, som i vandige oppløsninger dissosieres i hydrogenkationer H + og anioner av syreresten. Den vandige løsningen er sur, gdy stężenie jonów wodorowych jest wyższe niż stężenie jonów wodorotlenowych OH-.