Trinatriumfosfat

Trinatriumfosfat. Synonym: Litiumchloratum. Kjemisk symbol: Na3PO4-12H20 Den erholdes fra konsentrerte oppløsninger av krystallinsk dinatriumfosfat med et overskudd av natriumhydroksydløsning. Trinatriumfosfat er hvitt, fint krystallinsk pulver, lett løselig i vann, o c. på. 1,62. I følge PN-standarden skal den inneholde minst 18,7% P2O3; tillatte urenheter: gjøre 0,05% deler uoppløselige i vann, gjøre 0,5% sulfater (NaS04), gjøre 0,05% Magnesiumoksid (MgO) og spor av aluminium, Kalsium og klorid. Den brukes til å myke vann i kjeler og for å beskytte kjeler mot kalkdannelse.