Typer CONCO

img25 (10)„Conco” tett brukes til å påføre vanntett og fuktighetsisolasjon, også i underjordiske, så vel som i bygningselementer over bakken, som en bituminøs mastikk på zimnov De er spredt i et tykt lag 1 gjøre 2 mm (1 gjøre 2 kg / m2). Maksimal lagtykkelse - 3 mm. „Conco” halvtykk brukes som vedlikeholdsmiddel for bituminøs taktekking og som kald bitumenmastikk. Masseforbruk pr 1 m2 smurt overflate - 0,5— 1,25 kg. Isolerende støttemur (betong) etc. krever dobbelt belegg med halvtykk masse, etter grunning "Conco” tynn eller asfaltløsning. „Conco” Sjelden er et hjelpemateriale og brukes til å grunne overflaten av porøse materialer. Denne massen brukes som en sautée for tykke eller halvtykke masser. 1 kg tynt materiale er tilstrekkelig for belegg 2 m2 plass. Belegg laget av tynnende materiale gjør at arbeid kan utføres ved lavere temperatur og økt fuktighet. Jernfat bør være tett korket; det samme gjelder for de andre fartøyene.