Typer kork som henger igjen

img12 (17)Støpt varmeisolerende korklag, med en tykkelse på 20-50 mm og en indre hulldiameter på 17-420 mm. Utvidet varmeisolerende lagging, tykk 30 mm og diameteren på det indre boret 21-60 mm. De brukes til å isolere rør. Kald asfaltert hengende, tykk 25 – 60 mm og diameteren på det indre hullet 27-420 mm. De brukes til å isolere rør i kjøling. Rør kan også isoleres med en spesiell korkmasse bestående av finmalt korkemel, asbest, gips og sement. Denne blandingen består av vann umiddelbart før påføring på rørene; tjære brukes som bindemiddel, asfalt eller kasein. Det må fremheves det, at under våre spesifikke forhold er korkplater som er malt, mye mer økonomiske enn fullpluggbrett, og når det gjelder kvalitet, er de i prinsippet ikke dårligere enn dem, de bør derfor finne en mye bredere anvendelse i isolasjonsarbeider enn det som er tilfellet hittil.