Typer av korrosjonsceller

img25Typer av korrosjonsceller

Typer av korrosjonsceller. Det er flere typer korrosjonsceller som arbeider på prinsippet om forskjellen i potensialene i katode- og anodeområdene. De er makroceller med elektroder som er synlige for det blotte øye eller med et mikroskop, og en mikrocelle, usynlig for det blotte øye. Da oppstår makroceller, når potensialforskjellen oppstår på grunn av kontakt med to forskjellige materialer, f.eks.. to forskjellige metaller (Fe i Sn). Et eksempel på en mikrocelle er en celle dannet på grunn av tilstedeværelsen av forskjellige strukturer i metallet, f.eks.. i to-fase legeringer. Et ytterligere eksempel er et ledd dannet ved korngrensen til et metall. Koblingen oppstår også på grunn av f.eks.. ulik bearbeiding av et objekt laget av et gitt metall, når kald smiing, bøying etc.. på grunn av forskjeller i strukturen til metallet som er utsatt for deformasjon. Så der, der det er kontakter av forskjellige materialer, flerfase legeringer, metaller med fin kornstruktur og hvor produktene behandles uten gløding, der vil korrosjonen være mer alvorlig som et resultat av handlingen. lokale lenker. Ujevn korrosjon, som forekommer i visse områder av overflaten til metallobjektet, kan forklares med forskjellene i metallstrukturens natur, forekomsten av spenninger eller inneslutninger i materialets struktur. Tilstedeværelsen av celler kan også forklares etter funn, at elektrodepotensialet er avhengig av m. i. på konsentrasjonen av elektrolytten, som omgir henne.