Ustekt rå gips

img10 (12)Urostet rå gips oppnås ved å male steiner fra gipsbergarter av sedimentær opprinnelse, som i Polen forekommer i relativt stort antall.
Vanlig, sakte herdende, brent gips, kalt hemihydrat eller hemihydratgips, den oppnås ved oppvarming av naturlig dihydrat, rå gips

(CaS04• 2H20) ved en temperatur på 130-170 ° C, gipsen mister delvis vann i henhold til reaksjonen:

2(CaS04• 2H20) ->2CaS04• 2H20 + 3H20.

Etter oppvarming males gipsen til et pulver. Avhengig av graden av sliping oppnås følgende karakterer av vanlig gips: mur, stukkatur, modellering og alabaster.

Silrester o 900 masker på 1 cm2 i henhold til PN skal ikke overstige for:

rå gips 50%,

vanlig brent gips:

mur i henhold til ITB-instruksjonene,

modellering 10%,

alabast 5%.