Mykner for vann

VANNLUKERE. Vann er mye brukt i industri og bygg. Kjemisk i stand, ren finnes ikke i naturen. Det forekommer i form av regnvann (regn, snø, 1 c); flate (elven, Innsjøer) og grunnvann (subkutant vann, źródlana, vi vil). Regnvannet inneholder små mengder støv, oppløste gasser (oksygen, azote, karbondioksid) hydrogenperoksid og ammoniumnitrat. Grunnvann inneholder oppløste mineralsalter, gasser. organiske og mineral kolloidale forbindelser (silisiumdioksyd) og mekaniske urenheter. Overflatevann er mest forurenset. Vannet fryser ved 0 ° C, kokepunkt 100 ° C, c. på. ved 4 ° C - 1,0; den er fargeløs, blå i store lag, grønn. Vann er mye brukt i konstruksjonen. Den brukes primært til kalkslaking og til fremstilling av mørtel og betong. Riktig mengde godt vann i bindemidlet under herding og herding er av stor betydning for tettheten av kalkdeigen, kalkmørtel, gips, sement, produksjon av sement og betongprodukter. Den andre grunnleggende bruken av vann er å mate kjeler.