Materiały do izolacji elektrycznej

img12Ważniejszymi materiałami typowymi, służącymi jako środki do izolacji przy wykonywaniu robót elektrycznych w budownictwie są opisywane poniżej: masy (zalewy) kablowe, olej transformatorowy (izolacyjny), szelak naturalny, kauczuk (ebonit) oraz woski: pszczeli i zastępcze (naturalne oraz syntetyczne). Niektóre ważne materiały izolacji elektrycznej nie zostały omówione w niniejszym rozdziale, a umieszczone w innych, ze względu na zastosowanie i do innych rodzajów robót w budownictwie. Są to: tworzywa sztuczne, takie jak bakelit, stosowane do tablic rozdzielczych, do tablic bezpiecznikowych, jako izolacja do obciągania przewodów (koszulki) itp, oraz niektóre lakiery, specjalnie przygotowane stosowane do powlekania drutów nawojowych itp., np. lakier olejny bezbarwny izolacyjny, schnący na powietrzu i lakier spirytusowy, bezbarwny izolacyjny, schnący na powietrzu.

Kity dylatacyjne

img11MASY (KITY) DYLATACYJNE. Są to masy plastyczne, produkowane na bazie bitumów, służące do wypełniania szczelin (fug) dylatacyjnych w konstrukcjach budowlanych lub nawierzchniach drogowych. Charakteryzują się one: wysokim współczynnikiem rozszerzalności, dużą plastycznością, przyczepnością i odpornością na wodę. Stosuje się je do wypełniania fug dylatacyjnych poziomych i pionowych, złączeń, części do budowywanych, fug wykładzin tarasów, basenów pływackich, murów oporowych, filarów mostowych i rur cementowych oraz jako środek wiążący między murem a powierzchnią betonową. Masy dylatacyjne są na ogół kilkakrotnie droższe od przeciętnych mas izolacyjnych czy lepików bitumicznych znormalizowanych. Przykładem mas dylatacyjnych są takie artykuły, jak kit „Smołotox”, kit asfaltowy czy kit fugowy „Conco extra”.

Środki przeciwkorozyjne typu Denso

Digimax A50 / KENOX Q2Plastyczna taśma izolacyjna Denso produkowana jest na mieszankach bitumicznych i przesycona impregnatem bitumicznym. Występuje w obrocie pod postacią krążków zawierających 10 mb taśmy, szerokości 5—20 cm. Taśma „Denso” jest wodo- i gazoszczelna, odporna na działanie ługów, kwasów, dymów i korozji elektrolitycznej. Jest trwale plastyczna, nie kruszeje, nie wysycha i nie pęka, nadaje się do izolowania przedmiotów bez względu na ich kształt. Stosowana jest jako izolacja przy instalowaniu: a) przewodów i kabli układanych w ziemi i narażonych na niszczące wpływy amoniaku, siarkowodoru i gazów spalinowych, b) przewodów i kabli układanych w ziemi, w miejscach występowania zjawisk elektrochemicznych, jak np. na skrzyżowaniach rurociągów z kablami lub z szynami tramwajowymi, c) przewodów i kabli w wiaduktach, tunelach i pod mostami, w celu ochrony przed wilgocią i dymami ze statków czy z parowozów. Poza tym stosuje się ją do spoin i szwów na rurach i konstrukcjach, do nasad latarń jako izolację przeciwwilgociową, do przewodów gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w murach, jako ochronę przeciw żrącemu działaniu zaprawy wapiennej, jako prowizoryczne uszczelnienie uszkodzeń rur gazowych oraz kabli przy uszkodzeniach płaszcza (pokrywy) ołowianego, do prowizorycznego łączenia kabli, do izolacji konstrukcji wagonowych itp. Opakowanie: krążki w papierze pergaminowym i w skrzyniach. Poza taśmą plastyczną „Denso” sprzedaje następujące artykuły tego typu: specjalną taśmę izolacyjną „Denso-Term”, wytrzymałą na ciepło i w związku z tym stosowaną jako ochrona przewodów cieplnych (c. o.) przed korozją; taśmy „Denso-Eltk” i „Denso-Elt Sh”, stosowane: pierwsza — jako ochrona zewnętrzna kabli i muf, druga — do uszczelniania kabli w szyjkach muf przeciw wilgoci; sznury „Denso” do uszczelniania dopływów domowych (rur), przechodzących przez mury oraz muf przy kablach; „Densolinę”— smar podkładowy do metali oraz pastę „Denso”, stosowaną do przeciwgazowych uszczelnień szpar, szczelin, małych otworów i tam wszędzie, gdzie stosowanie sznura „Denso” jest trudne.

Edukacja