Materiały do izolacji elektrycznej

img12Ważniejszymi materiałami typowymi, służącymi jako środki do izolacji przy wykonywaniu robót elektrycznych w budownictwie są opisywane poniżej: masy (zalewy) kablowe, olej transformatorowy (izolacyjny), szelak naturalny, kauczuk (ebonit) oraz woski: pszczeli i zastępcze (naturalne oraz syntetyczne). …

Kity dylatacyjne

img11MASY (KITY) DYLATACYJNE. Są to masy plastyczne, produkowane na bazie bitumów, służące do wypełniania szczelin (fug) dylatacyjnych w konstrukcjach budowlanych lub nawierzchniach drogowych. Charakteryzują się one: wysokim współczynnikiem rozszerzalności, dużą plastycznością, przyczepnością i odpornością na wodę. Stosuje się je do …

Środki przeciwkorozyjne typu Denso

Digimax A50 / KENOX Q2Plastyczna taśma izolacyjna Denso produkowana jest na mieszankach bitumicznych i przesycona impregnatem bitumicznym. Występuje w obrocie pod postacią krążków zawierających 10 mb taśmy, szerokości 5—20 cm. Taśma „Denso” jest wodo- i gazoszczelna, odporna na działanie ługów, kwasów, dymów i korozji …

Edukacja