Wszystkie wpisy, których autorem jest Tomasz

Tlenki metali

Tlenki metaliTlenki metali. Otrzymuje się przez wyprażenie węglanów w temperaturze powyżej 800°C.

Tlenki glinu, chromu i żelaza można otrzymać, wytrącając z roztworów soli tych metali, przez działanie wodą amoniakalną, galaretowate wodorotlenki. …

Węglany metali

Węglany metali. Węglany, z wyjątkiem sodowego, potasowego, chromowego, glinowego i żelazawego, można sporządzić dodając do roztworu jakiejkolwiek rozpuszczalnej soli danego metalu – roztwór węglanu sodowego do chwili, gdy następna dodana …

Przechowywanie chemikaliów

Wszystkie chemikalia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, a osoby dorosłe, nie biorące udziału w pracach chemicznych, trzeba poinformować o niebezpiecznych własnościach związków chemicznych.

Pęknięte szklane naczynia należy natychmiast …