Archiwum kategorii: Laboratorium

Atramenty do metali

emaliaAtramenty do metali – Napisy i rysunki na metalach można wykonać za pomocą emalii olejnej lub emalii „nitro”, jednak uzyskanie ostrych, czystych linii wymaga dużej …

Węglany metali

Węglany metali. Węglany, z wyjątkiem sodowego, potasowego, chromowego, glinowego i żelazawego, można sporządzić dodając do roztworu jakiejkolwiek rozpuszczalnej soli danego metalu – roztwór węglanu sodowego do chwili, gdy następna dodana …

Laboratoryjne czynności

Laboratoryjne czynnościLaboratoryjne czynności
operacje umożliwiające otrzymanie pożądanej substancji w stanie możliwie najbardziej czystym i w postaci najwygodniejszej do zastosowania w określonym celu.

Podstawowymi laboratoryjnymi czynnościami są:

Dekantacja
pozostawienie strąconego osadu do …

Kwasy

kwasyKwasy
związki, które w roztworach wodnych dysocjują na kationy wodorowe H+ i aniony reszty kwasowej. Roztwór wodny jest kwaśny, gdy stężenie jonów wodorowych jest wyższe niż stężenie jonów wodorotlenowych OH-.…

Klej do celuloidów

Klej do celuloidów. Skrawki celuloidu rozpuścić w acetonie lub rozpuszczalniku „nitro”. Do kleju bezbarwnego konieczne jest użycie bezbarwnego celuloidu; celuloid biały daje klej biały, nieprzezroczysty. Klej ten jest bardzo łatwo …