Odtłuszczanie w benzynie

img29Odtłuszczanie w benzynie

Odtłuszczanie w benzynie. Benzyna i nafta łatwo rozpuszczają oleje, natomiast ich zdolność rozpuszczania smarów jest ograniczona. Rozpuszczalniki te nie usuwają z powierzchni

Odtłuszczanie metali w parach rozpuszczalnika

img25Odtłuszczanie metali w parach rozpuszczalnika

Odtłuszczanie metali w parach rozpuszczalnika. Odtłuszczanie w parach rozpuszczalnika jest najczęściej prowadzonym za granicą procesem oczyszczania wyrobów metalowych za pomocą chlorowanych rozpuszczalników. Rozróżnia się cztery

Odtłuszczanie metali w trójchloroetylenie

img22Odtłuszczanie metali w trójchloroetylenie

Odtłuszczanie metali w trójchloroetylenie. Odtłuszczanie w trójchloroetylenie polega na rozpuszczaniu pokrywającej metal warstwy oleju, smaru lub innych zanieczyszczeń przez zanurzenie części do rozpuszczalnika lub umieszczenie wyrobów

Oczyszczanie metali z oleju

img20Oczyszczanie metali z oleju

Oczyszczanie metali z oleju. Na powierzchni metalu mogą znajdować się po procesie obróbki mechanicznej lub montażu oleje mineralne i roślinne oraz smary mineralne. Zanieczyszczenia te pochodzą