Zużycie rozpuszczalników w czasie procesu odtłuszczania

img27Zużycie rozpuszczalników w czasie procesu odtłuszczania

Zużycie rozpuszczalników w czasie procesu odtłuszczania. Zużycie rozpuszczalników w czasie procesu odtłuszczania jest dość znaczne i wynosi wg danych niemieckich około 2,8 kg/m2 godz. Oznacza to, że np. przy powierzchni lustra cieczy w wannie wynoszącej 0,63 m2 odtłuszczono w czasie 9 godzin 3600 kg wyrobów zużywając 16 kg trójchloroetylenu. Mimo dość znacznego zużycia rozpuszczalnika koszt odtłuszczania jest zdaniem niektórych specjalistów niższy niż przy odtłuszczaniu w roztworach wodnych, ze względu na duże zużycie energii na ogrzewanie wanien przy odtłuszczaniu alkalicznymi roztworami wodnymi, co rekompensuje z nadwyżką koszt drogiego rozpuszczalnika. Graniczne stężenie olejów i smarów, rozpuszczonych w „tri” w czasie odtłuszczania nie powinno przekroczyć 10%, gdyż wtedy ilość par w górnej części aparatu jest zbyt mała i odtłuszczanie jest niedostateczne. Przy odtłuszczaniu kontroluje się przynajmniej jeden raz dziennie zawartość oleju.