Niezbędne chemikalia w pracowni

Wymienione niżej związki chemiczne stanowią zasadnicze wyposażenie każdej pracowni chemicznej i należy je traktować jako absolutnie niezbędne:

Kwasy nieorganiczne stężone
siarkowy, solny, azotowy – po 1000 cm3

Kwasy organiczne
octowy 10-procentowy (ocet spożywczy) – 1000 cm3
winowy, krystaliczny spożywczy – 100 g
cytrynowy, krystaliczny spożywczy – 100 g

Zasady nieorganiczne
sodowy wodorotlenek, stały – 500… 1000 g
woda amoniakalna, stężona – 1000 cm3

Sole
sodowy węglan, bezwodny – 1000 g
sodowy czteroboran, krystaliczny (boraks) – 500 g
wapniowy węglan (kreda strącana) – 500 g
potasowy dwuchromian, krystaliczny – 200 g
potasowy nadmanganian, krystaliczny – 100 g
amonowy chlorek, krystaliczny – 200 g

Rozpuszczalniki
woda destylowana lub demineralizowana 3000…5000 cm3
benzen – 500 cm3
benzyna ekstrakcyjna – 1000 cm3
denaturat – 1000 cm3
ksylen lub rozpuszczalnik do lakierów renowacyjnych 1000 cm3
rozpuszczalnik do wyrobów „nitro” – 1000 cm3
toluen – 500 cm3
trójchloroetylen (tri) lub czterochlorek węgla -500 cm3

Inne różne
mąka ziemniaczana – 1000 g
szkło wodne – 1000 cm3
talk techniczny – 500 g
żelatyna spożywcza – 100 g
papierki wskaźnikowe do pomiaru pH – 1 książeczka