Uszlachetnianie powierzchni metali

czyszczenie metaluUszlachetnianie powierzchni metali – Po obróbce mechanicznej można powierzchnię metali poddać działaniu czynników chemicznych, w celu uzyskania dodatkowych efektów estetycznych lub użytkowych. Otrzymuje się je przez malowanie, wytrawianie, barwienie powierzchniowe, pokrywanie rysunkami lub wzorami oraz przez pokrywanie innymi metalami.
Podstawowym warunkiem uzyskania dobrych wyników jest bardzo staranne przygotowanie powierzchni metalu przed poddaniem jej procesom uszlachetniania. Po wygładzeniu papierem ściernym, o coraz drobniejszym ziarnie, poleruje się powierzchnię za pomocą mieszanin polerskich. Mieszaniny takie złożone są zwykle z drobnoziarnistego związku chemicznego o dużej twardości i składnika ciekłego lub mazistego, ułatwiającego zmywanie startych cząstek, a często również rozpuszczającego związki pokrywające powierzchnię metalu. Z tego względu mieszaniny takie służą również do czyszczenia powierzchni starych przedmiotów metalowych.
Następnym stadium przygotowania powierzchni metalu do dalszej obróbki chemicznej jest bardzo staranne jej odtłuszczenie, przez wyszorowanie powierzchni miękką szczotką, maczaną w wodzie z dodatkiem detergentu. Można zastosować którykolwiek z ciekłych środków, używanych w gospodarstwie domowym do zmywania tłustych naczyń lub jakikolwiek syntetyczny środek piorący. Po wyszorowaniu spłukuje się wielokrotnie powierzchnię wodą, a ostatni raz wodą destylowaną lub demineralizowaną. Dokładnie odtłuszczona powierzchnia jest równomiernie zwilżona. Obecność „wiszących” na powierzchni kropel świadczy o niecałkowitym odtłuszczeniu i wymaga powtórzenia zabiegu. Powierzchni odtłuszczonej nie wolno dotykać palcami, a do przenoszenia odtłuszczonych przedmiotów należy stosować również odtłuszczone szczypce lub pęsetę. Jeżeli dalszy zabieg polega na działaniu roztworu wodnego, przenosi się do niego przedmiot w stanie mokrym, natomiast malowanie, pisanie lub rysowanie wymaga uprzedniego wysuszenia przedmiotu w strumieniu ciepłego powietrza, np. za pomocą suszarki do włosów.