Archiwum kategorii: Surowce

Budowlane materiały

Budowlane materiały

Budowlane materiały – surowce, substancje i wyroby stosowane do wznoszenia, naprawy i konserwacji budowli. Do materiałów naturalnych należą produkty przemysłu wydobywczego (kamienie, kruszywa, …

Escarbo – zeolit organiczny

Escarbo. Synonimy: zeolit organiczny, organolit. Jest to produkt krajowy. Odznacza się następującymi własnościami: zdolność wymieniania — przeciętnie 20 mg CaO/g, c. wł. masy suchej – około 1,5, ciężar nasypowy masy …

Natrolit i Wofatyty

img27Natrolit. Synonim: zeolit naturalny. Odznacza się następującymi własnościami: ciężar nasypowy suchej masy 1,2, zużycie na 1 m3 wody na 1° twardości niem. 60 g, dopuszczalna maksymalna temperatura wody oczyszczanej – …

Permutyt – glinokrzemian sodowy

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPermutyt. Synonim: glinokrzemian sodowy. Otrzymuje się go przez stopienie krzemianów glinu z sodą i dodatkiem kwarcu i wyługowanie rozpuszczalnych w wodzie krzemianów. Ma konsystencję gruboziarnistą; jest nierozpuszczalny w wodzie. Zmiękczanie …

Fosforan trójsodowy

Fosforan trójsodowy. Synonim: natrium phosphoricum. Symbol chemiczny: Na3P04-12H20 Otrzymywany jest ze stężonych roztworów fosforanu dwusodowego krystalicznego z nadmiarem ługu sodowego. Fosforan trójsodowy jest białym, drobnokrystalicznym proszkiem, łatwo rozpuszczalnym w wodzie, …

Chemiczne zmiękczanie wody

CHEMICZNE ZMIĘKCZANIE WODY. Zmiękczanie wody chemikaliami odbywa się w aparaturze zmiękczającej przed wejściem wody do kotła. Istota zmiękczania polega na usunięciu związków wapnia i magnezu, powodujących tworzenie się kamienia kotłowego. …

Twardość wody

Twardość wody. Twardość wody spowodowana jest przez występujące w niej sole wapnia i magnezu. Jest to zjawisko niepożądane, w szczególności jeżeli chodzi o wodę używaną do celów produkcyjnych w przemyśle …

Środki do zmiękczania wody

ŚRODKI DO ZMIĘKCZANIA WODY. Woda ma szerokie zastosowanie w przemyśle i w budownictwie. W stanie chemicznie, czystym nie występuje w przyrodzie. Występuje w postaci wód opadowych (deszcz, śnieg, grad); powierzchniowych …