Archiwum kategorii: Surowce

Grafit i wyroby

Grafit i wyroby. Główny składnik: C. Grafit jest krystaliczną odmianą węgla. Jest to ciało stałe, nieprzezroczyste, o połysku metalicznym, miękkie; łatwo rozpadające się na cienkie blaszki, barwy czarnej. Jest wytrzymały …

Potaż żrący

Potaż żrący. Synonimy: ług potasowy, potaż zalewny, węglan potasowy. Symbol chemiczny: KOH, K2CO3 + 2 H20. Otrzymywany jest przez elektrolizę chlorku potasowego. Zawiera 88—92% wodorotlenku potasowego. Potaż żrący jest białą …

Soda żrąca

Soda żrąca. Synonimy: soda kaustyczna. Symbol chemiczny: Na OH . Stanowi obok kwasu siarkowego jeden z podstawowych surowców; przemysłu chemicznego. Otrzymywana jest przez elektrolizę wodnych roztworów soli kuchennej (NaCl). Ma …

Soda bezwodna

Soda bezwodna. Synonimy: węglan sodowy, soda amoniakalna, soda kalcynowana, bielidło, soda w proszku, soda do prania. Symbol chemiczny: Na2C03 x Na2C03 • 10 H20. Otrzymywana jest z soli kuchennej, i …

Szkło wodne sodowe

img20Szkło wodne sodowe. Synonim: szkło wodne, woda szklana. Symbol chemiczny: Na20 x nSi02 Jest to połączenie krzemionki z alkaliami (wodorotlenek sodowy lub, jeżeli chodzi o szkło wodne potasowe.— potasowy). Otrzymuje …

Kwas akumulatorowy

Kwas akumulatorowy. Synonim: kwas siarkowy akumulatorowy. Symbol chemiczny: H2S04 Produkowany jest metodą kontaktową. Przemysł krajowy produkuje kwas akumulatorowy o następującym stężeniu: a) kwas siarkowy akumulatorowy 22—28° Bś, tj. 25—32% 3 …

Siarczan miedzi i niklu

img28Siarczan miedzi. Synonimy: siny kamień, koperwas niebieski. Symbol chemiczny: CuS04 x 5H20. Jest to sól krystaliczna kwasu siarkowego, otrzymywana przez rozpuszczenie miedzi w kwasie siarkowym i krystalizację. Ma postać kryształów …

Przechowywanie kwasów

Przechowywanie. Kwas siarkowy, podobnie jak solny (kwasy żrące) należy przechowywać w balonach szklanych lub kamionkowych, szczelnie zakorkowanych i umieszczonych w koszach (opakowanie fabryczne). Pomieszczenia służące do przechowywania powinny być nakryte …

Kwas siarkowy techniczny

img26Kwas siarkowy techniczny. Symbol chemiczny: H2SO4. Jest to jeden z podstawowych materiałów przemysłu chemicznego. Produkowany jest metodą komorową i kontaktową. Surowcami do wyrobu kwasu siarkowego są: siarka, piryt (FeS2 — …

Kwas solny

Kwas solny. Synonim: kwas chlorowodorowy. Kwas solny jest obok kwasu siarkowego technicznego oraz siarkowego akumulatorowego, kwasem najczęściej używanym w budownictwie. Otrzymuje się go przede wszystkim przy produkcji siarczanu sodu z …