Potaż żrący

Potaż żrący. Synonimy: ług potasowy, potaż zalewny, węglan potasowy. Symbol chemiczny: KOH, K2CO3 + 2 H20. Otrzymywany jest przez elektrolizę chlorku potasowego. Zawiera 88—92% wodorotlenku potasowego. Potaż żrący jest białą masą krystaliczną, łatwo rozpuszczającą się w wódzie i alkoholu, o c. wł. 2,044. Stosowany jest przede wszystkim do wyrobu emulsji pianotwórczej (produkcja pianobetonu typu „Celolit”) łącznie z klejem kostnym, w stosunku 0,2 kg- potażu i 0,4 kg kleju na 1 kg emulsji. Dystrybutorem potażu żrącego jest B/Z Produktów Nieorganicznych w Gliwicach. Opakowanie potażu technicznego (topionego) stanowią bębny blaszane wagi od 50 do 500 kg (z zawartością). Produkt sprzedawany jest jako płyn o stężeniu 50°Be.