Grafit i wyroby

Grafit i wyroby. Główny składnik: C. Grafit jest krystaliczną odmianą węgla. Jest to ciało stałe, nieprzezroczyste, o połysku metalicznym, miękkie; łatwo rozpadające się na cienkie blaszki, barwy czarnej. Jest wytrzymały na wysoką temperaturę i źle łączy się z tlenem, ma więc własności ogniotrwałe; wypełnia dokładnie formy odlewnicze. Pokłady grafitu naturalnego występują w Rosji, Czechach, Niemczech, Austrii i Anglii. Grafit wykazuje dużą zawartość węgla, nie zawiera siarki względnie zawiera minimalny jej procent, jak również znikomy procent żelaza w popiele, przepuszcza gazy, ma wysoką temperaturę spiekania (topienia), delikatny przemiał i daje jednolity produkt. Dobry grafit (odlewniczy) zapewnia; czysty i gładki odlew. Grafit (odlewniczy) służy jako domieszka do piasku formierskiego, do pudrowania form odlewniczych wykonanych na mokro, jako czernidło do powlekania form suchych, i rdzeni, do wysmarowywania panwi odlewniczych i rynien spustowych oraz do fabrycznego wyrobu gotowych czernideł. Z domieszką oleju lub wody służy do smarowania zwrotnic i szyn tramwajowych. Dzięki właściwej sobie smarowności, zdolności przywierania, odporności na wypłukiwanie i dużej spoistości, służy jako ochrona przed rdzą. Grafit 60 i 70% C, o specjalnie drobnym przemiale, może być użyty w przemyśle do wyrobu farb rdzochronnych, stosowanych przy powlekaniu konstrukcji mostowych itp.