Archiwa tagu: BHP

Przechowywanie chemikaliów

Wszystkie chemikalia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, a osoby dorosłe, nie biorące udziału w pracach chemicznych, trzeba poinformować o niebezpiecznych własnościach związków chemicznych.…

Szkodliwe substancje

Wszystkie substancje chemiczne należy traktować jako szkodliwe dla zdrowia. Szczególną ostrożność należy zachować w stosunku do związków tzw. metali ciężkich, jak: miedź, ołów, cynk, nikiel, kobalt, rtęć, chrom i inne. …

Usuwanie rozlanej rtęci

rtecUsuwanie rozlanej rtęci. Stłuczenie termometru powoduje zwykle rozpryśniecie się rtęci na drobne kropelki, umiejscowiające się zwykle w szparach stołu i podłogi. Pozostawienie ich tam jest bardzo niebezpieczne, gdyż wydzielają one …