Sporządzanie kwasu akumulatorowego

akumulatorSporządzanie kwasu akumulatorowego. Niezbędne jest posiadanie zlewki o pojemności 2,5…3 I, najlepiej wysokiej o małej średnicy oraz przyrządu pływakowego do pomiaru gęstości cieczy, zwanego areometrem, o zakresie skali od 1,20 do 1,30 g/cm3. W wypadku użycia areometru starszego typu, o skali w stopniach Baume (Be), skala musi mieć zakres od 25 do 35 Be. W celu otrzymania 1000 cm3 kwasu akumulatorowego o gęstości 1,24 g/cm3, należy starannie odmierzyć za pomocą cylindra miarowego 780 cm3 wody destylowanej (dla gęstości 1,28 – 740 cm3 wody), przenieść ją do zlewki, osuszyć cylinder i odmierzyć w nim 218 cm3 stężonego kwasu siarkowego o czystości cz.d.a., co oznacza czysty do analiz (do otrzymania gęstości 1,28 – 257 cm3 kwasu). Wlewać kwas do wody cienkim strumieniem, ciągle mieszając szklanym prętem. Aby nie dopuścić do zbyt silnego rozgrzewania się roztworu, należy dodawanie kwasu przerywać na kilkanaście minut po wlaniu każdych 50…60 cm3 kwasu. W tej fazie pracy użycie okularów ochronnych jest absolutnie niezbędne.

Po wlaniu do wody całej odmierzonej objętości kwasu wysączyć, również do wody, resztki kwasu ze ścianek cylindra miarowego i pozostawić roztwór na kilka godzin w celu jego ostudzenia do temperatury pokojowej (20°C). Sprawdzić temperaturę za pomocą termometru. Zmierzyć gęstość za pomocą areometru. Jeżeli wszystkie czynności zostały wykonane dokładnie, otrzymany roztwór będzie miał gęstość nieco wyższą od pożądanej. Przez ostrożne dodawanie małych objętości wody destylowanej doprowadzić roztwór do właściwej gęstości, ciągle mieszając i odczekując z odczytem gęstości każdorazowo do ponownego obniżenia się temp. do 20°C. Gęstość 1,24 g/cm3 odpowiada 27,9°Be, gęstość 1,28 g/cm3 – 31,5°Be.