Zastosowanie chlorku wapnia

img17 (14)Przeznaczony do celów budowlanych chlorek wapnia powinien zawierać co najmniej 73% CaCl2, około 22% wody i nie więcej niż 2,5%,chlorku sodu (NaCl), 1,5%chlorku magnezu, 1% …

Chlorek wapnia

img16 (11)Chlorek wapnia do celów budowlanych. Synonimy: chlorek wapnia topiony techniczny 70%, chlorek wapnia w łuskach, calcium chloratum.
Symbol chemiczny: CaCl2 — bezwodna sól (płatki, proszek, bloki), rozpuszczalna w wodzie, lub …

Fluaty

img15 (9)Fluaty. Roztwory soli kwasu fluoro-krzemowego (fluorokrzemian ołowiu, magnezu, gl;nu, cynku, miedzi, chromu), pod postacią płynów bezbarwnych lub barwnych. Służą do powierzchniowego powlekania (fluatowania) kamienia, betonu, wypraw wapiennych, tynków cementowych, płyt …

Murosan

img14 (14)„Murosan”. Jest to domieszka wodoszczelna pod postacią białego proszku, zawierająca fluorki i krzemiany glinu i sodu, stosowana przez dosypywanie na sucho do zaprawy cementowej, półcementowej i wapiennej oraz do betonu. …

Rapidol

img13 (15)„Rapidol”. Jest to ekstrakt pod postacią bezbarwnego płynu, który rozcieńczony wodą (w stosunku 1:3, 1:5, 1:7, zależnie od wielkości powierzchni przewidzianej do zabezpieczenia oraz naporu wody) i dodany do suchej …

Fluobizol

„Fluobizol”. Jest to mętny płyn o barwie szarawej. Dolewa się go (przed użyciem należy wstrząsnąć) do zaprawy cementowej, przygotowanej z piaskiem w stosunku 1:1, 1:2, 1:3 i rozrabia na gęstą …

Silikon

img11 (14)„Silikon”. Jest to pasta o barwie mlecznej, łatwa do rozrobienia w wodzie, o c. wł. 1,7, nie ulegająca rozkładowi chemicznemu i niewymywalna. Używa się jej przez dodanie do suchej zaprawy …

Materiały wodoszczelne

img10 (13)Niektóre ze stosowanych materiałów wodoszczelnych mają poza zdolnością zabezpieczania przed przenikaniem wody, własności grzybobójcze. Stosowanie domieszek wodoszczelnych jest szczególnie ważne przy takich robotach, jak budowa tuneli, zapór wodnych, basenowi zbiorników, …

Fluaty połączone z wapnem

Odrębny rodzaj środków wodoszczelnych stanowią fluaty połączone z wapnem. Domieszka tych środków powoduje wytworzenie trwałych nierozpuszczalnych związków. Środki wodoszczelne mogą mieć postać płynu rzadkiego, półgęstego, gęstego, emulsji, pasty lub proszku …

Środki wodoszczelne

img26 (4)Środki wodoszczelne są to materiały zabezpieczające fundamenty, ściany (z kamienia i drewna) oraz tynki od wpływów wilgoci (przenikania wody).
Do środków tych należą:
1) środki powlekające: parafina, asfalt, zaprawy na …