Fluaty połączone z wapnem

Odrębny rodzaj środków wodoszczelnych stanowią fluaty połączone z wapnem. Domieszka tych środków powoduje wytworzenie trwałych nierozpuszczalnych związków. Środki wodoszczelne mogą mieć postać płynu rzadkiego, półgęstego, gęstego, emulsji, pasty lub proszku i powinny odpowiadać następującym warunkom: uszczelniać i, utwierdzać powierzchnię, tworzyć powłoki nierozpuszczalne (przy powlekaniu powierzchniowym), wykazywać dużą odporność na działanie wody gruntowej, wody słonej, morskiej, słońca, zabezpieczać od mrozu, nie hamować wiązania cementu a raczej je przyspieszać, zwiększać wytrzymałość betonów i zapraw na ciśnienie oraz ich nieprzenikliwość a także wykazywać dużą przyczepność do innych materiałów. Należy jednak podkreślić, że wiele z tych środków zmniejsza wytrzymałość zaprawy, a niektóre z nich skracają czas wiązania zaprawy.