Środki wodoszczelne

img26 (4)Środki wodoszczelne są to materiały zabezpieczające fundamenty, ściany (z kamienia i drewna) oraz tynki od wpływów wilgoci (przenikania wody).
Do środków tych należą:
1) środki powlekające: parafina, asfalt, zaprawy na szkle wodnym, fluorokrzemianie sodu i krzemionce (SiO2);
2) środki nasycające powierzchniowe: szkło wodne, szare mydło wraz z roztworem ałunu, roztwór spirytusowy szarego mydła, roztwory soli kwasu fluorokrzemowego (fluaty);
3) domieszki wodoszczelne dodawane do zapraw lub betonów nie porowatych lub posiadających mało porów: pyły kamienne, glina i ił, kruszywa twarde, tuf (tras) wulkaniczny, chroniący przed działaniem wody morskiej, wapno gaszone, mydło szare z dodatkiem ałunu, parafina, związki białkowe, związki fluorowe, glinowe i krzemowe oraz różnorodne preparaty patentowe, zawierające przeważnie sole kwasów tłuszczowych, szare mydło, asfalt, smoły i tworzące koloidalne roztwory zagęszczające.