Archiwum kategorii: Wiedza

Ciężar srebra Szkłowskiego i Vernon

img26Ciężar srebra Szkłowskiego i Vernon

Ciężar srebra Szkłowskiego i Vernon. Oznaczony przez Szkłowskiego przyrost ciężaru srebra w atmosferze zawierającej 5% siarkowodoru przy wilgotności względnej 80

Tygle i akcesoria z grafitu

Tygle i akcesoria z grafitu. Produkowane są z grafitu z pewną domieszką gliny. Stosuje się je w budownictwie (w niektórych specjalizowanych jednostkach produkcji pomocniczej) do wytapiania metali kolorowych. Tygle krajowe …

Inne materiały wybuchowe

Chloranowe (chloratyty i nadchloratyty). Są to chlorany potasu, sodu, lub amonu. Stosuje się je podobnie jak materiały amono-saletrzane. Nie nadają się do użycia w głębokich otworach strzelniczych, są poza tym …

Proch, saletra i dynamit

img28MATERIAŁY WYBUCHAJĄCE BEZPOŚREDNIO (ROZSADZAJĄCE, ROZLUŹNIAJĄCE). Proch czarny skalny czyli górniczy. Posiada przeciętnie następujące własności: temperatura wybuchu w °C 2380, objętość gazów w 1 kg w 1 — 280, ciepło wybuchu …

Podział środków zapalniczych

Środki zapalcze dzielą się na: 1. Lonty detonujące. 2. Lonty prochowe, wolno płonące. 3. Lonty prochowe szybko płonące. 1. Lonty detonujące posiadają rdzeń z materiałów miażdżących, jak melinit, trotyl, piorunian …

Materiały wybuchowe

img26MATERIAŁY WYBUCHOWE I ŚRODKI ZAPALCZE. Własności środków wybuchowych wykorzystuje się do rozsadzania i rozdrabniania skał, gruntów itp. Własności te polegają na błyskawicznym przechodzeniu materiału wybuchowego stałego w stan gazu i …

Silikon

img11 (14)„Silikon”. Jest to pasta o barwie mlecznej, łatwa do rozrobienia w wodzie, o c. wł. 1,7, nie ulegająca rozkładowi chemicznemu i niewymywalna. Używa się jej przez dodanie do suchej zaprawy …

Materiały wodoszczelne

img10 (13)Niektóre ze stosowanych materiałów wodoszczelnych mają poza zdolnością zabezpieczania przed przenikaniem wody, własności grzybobójcze. Stosowanie domieszek wodoszczelnych jest szczególnie ważne przy takich robotach, jak budowa tuneli, zapór wodnych, basenowi zbiorników, …

Cechy betonu

img26 (3)Beton w stanie świeżym powinien mieć odpowiednią urabialność i ciekłość.

Pod tym względem rozróżnia się betony:
a) ubijalny, zawierający minimum wody,
b) plastyczny (półciekły), ze zwiększoną ilością wody,
c) ciekły …