Jak otrzymać związki srebra

srebroZwiązki srebra. Można je przygotowywać z kawałków złomu srebrnego. Pierwszym etapem jest roztworzenie metalu w możliwie najmniejszej ilości kwasu azotowego (ok. 10 cm3 na każdy gram metalu) i rozcieńczenie otrzymanego roztworu pięciokrotną objętością wody destylowanej.

Aby otrzymać chlorek srebra, należy do otrzymanego roztworu dodawać 10-procentowy roztwór soli kuchennej do chwili, gdy przestanie się wytrącać biały osad o konsystencji kłaczkowatej. Ogrzać do wrzenia i odstawić do opadnięcia osadu, przemyć trzy razy przez dekantację, odsączyć i wysuszyć. Wytrącanie i dalsze czynności przeprowadzić w miejscu możliwie słabo oświetlonym, a najlepiej w świetle ciemniowej żarówki pomarańczowej. Produkt przechowywać w słoiku z ciemnego szkła.

Niewielkie ilości chlorku srebra można otrzymać ze zużytego utrwalacza fotograficznego, zakwaszając go kwasem solnym. Oprócz chlorku srebra wydziela się przy tym duża ilość koloidalnej siarki. Można ją usunąć wielokrotnym przemywaniem przez dekantację, gdyż chlorek srebra szybko opada na dno, zaś koloidalna siarka długo utrzymuje się w zawiesinie i można ją zlać wraz z wodą.

Ze zużytego utrwalacza fotograficznego można też wydzielić czyste srebro, działając nań przez kilka dni blachą cynkową. Srebro otrzymuje się w postaci drobnokrystalicznego proszku. Można je również wydzielić przez elektrolizę utrwalacza, używając jako katody – blachy ze stali nierdzewnej, a jako anody -grafitu. Gęstość prądu nie powinna być większa niż 0,1 do 0,2 A/dm2 powierzchni katody. Cienka, błyszcząca warstwa srebra daje się łatwo oddzielić od stali nierdzewnej.

Azotan srebra otrzymuje się z proszku czystego srebra po roztworzeniu go w możliwie najmniejszej ilości stężonego kwasu azotowego (10 cm3 na 1 g) na parownicy porcelanowej i odparowaniu na parze do otrzymania krystalicznej masy. Z 1 g czystego srebra otrzymuje się ok. 1,5 g suchego azotanu srebra. Przechowywać w ciemnym słoiku. Odparowywanie płomieniem stwarza możliwość rozkładu azotanu srebra na brunatny tlenek srebra. (Ciemne plamy, pozostałe po zetknięciu z azotanem srebra, usuwa się z rąk zwilżając je jodyną, a gdy zżółkną – moczy w utrwalaczu fotograficznym do zniknięcia zabarwienia i myje starannie wodą z mydłem.)