Metale w postaci proszków

Metale w postaci proszkówMetale w postaci proszków. Rozdrobnione chemicznie złoto, srebro, miedź, cynę, ołów, antymon i bizmut można otrzymać w wyniku wyparcia wolnego metalu z roztworu jego soli, przez działanie innym metalem, łatwiej przechodzącym w stan roztworu. Wypierany metal wydziela się w postaci drobnych kryształków, których wymiary zależą od wielu czynników.

Złoto lub srebro w proszku można otrzymać mieszając roztwór soli złota lub srebra oczyszczonym drutem miedzianym.

Miedź rozdrobnioną otrzymuje się przez mieszanie
roztworu soli miedzi drutem stalowym lub paskiem blachy cynkowej.

Cynę, ołów, antymon i bizmut wypiera się z roztworów ich soli również przez mieszanie paskiem blachy cynkowej. Dwa pierwsze metale wydzielają się w postaci dość dużych kryształków.

Wydzielone metale łatwo opadają na dno naczynia. Przemywa się je przez dekantację i suszy. Rozdrobniona miedź łatwo utlenia się już w temperaturze pokojowej, należy ją więc przechowywać w denaturacie, do którego dodaje się niewielką ilość formaliny.