Budowlane materiały

Budowlane materiały

Budowlane materiały – surowce, substancje i wyroby stosowane do wznoszenia, naprawy i konserwacji budowli. Do materiałów naturalnych należą produkty przemysłu wydobywczego (kamienie, kruszywa, glina) i leśnictwa (tarcica), do materiałów otrzymywanych w wyniku procesów przetwórczych — wyroby przemysłu ceramicznego (cegły, dachówki, szkło, spoiwa), chemicznego (smoły, lepiki, kleje, tworzywa sztuczne) i hutnictwa (pręty, kształtowniki stalowe, blachy) oraz półfabrykaty betonowe (słupy, belki, płyty stropowe i ścienne, biegi schodowe), wyroby stolarki budowlanej (ościeżnice, ramy okienne, drzwi), a także tworzywa drewnopochodne (sklejka, płyty prasowane). Materiały budowlane dzieli się na trzy podstawowe grupy: materiały konstrukcyjne (nośne) — stosowane na elementy przenoszące obciążenia budowli na grunt, spoiwa i zaprawy — stosowane do scalania elementów budowlanych i licowania ścian i sufitów, oraz materiały wykończeniowe — stosowane na hydro-, termo- i dźwiękoizolacje, a także na elementy decydujące o wystroju wnętrza.

Materiały budowlane drzewne obejmują materiały konstrukcyjne i wykończeniowe; materiały budowlane stalowe — głównie wkładki zbrojeniowe elementów konstrukcyjnych betonowych i ceramicznych, zwiększające ich wytrzymałość mechaniczną , i inne wyroby znormalizowane, w tym również ościeżnice.

Do podstawowych materiałów budowlane należą:

 • Beton kruszywowy
 • Cegła
 • Cement
 • Dachówka
 • Gips jastrychowy
 • Gips budowlany
 • Kamień naturalny
 • Kruszywo
 • Lastryko
 • Lepik
 • Papa
 • Płytki ceramiczne
 • Płytki terakotowe
 • Płyty cementowe
 • Pustaki
 • Smoła
 • Szkło budowlane
 • Szkło piankowe
 • Wapno
 • Wełna mineralna
 • Zaprawy budowlane
 • Żelbet