Laboratoryjne naczynia

naczyniaLaboratoryjne naczynia
odpowiednio ukształtowane przedmioty z materiałów odpornych termicznie i chemicznie, najczęściej szkła lub porcelany, służące do wykonywania czynności laboratoryjnych.

Do podstawowych laboratoryjnych naczyń należą:

Cylinder miarowy
szklane naczynie do odmierzania objętości cieczy z niewielką dokładnością.

Kolba stożkowa – kolba Erlenmeyera,(!) erlenmajerka
uniwersalne naczynie szklane, nadające się szczególnie do długotrwałego ogrzewania cieczy, do reakcji wymagających mieszania przez wstrząsanie oraz do roztwarzania metali w kwasach. Nie stosuje się jej do strącania osadów, gdyż wydobycie ich jest utrudnione.

Lejek
szklane naczynie do przelewania cieczy do naczyń o wąskim otworze wlewowym; Lejek do sączenia powinien mieć kąt wierzchołkowy 60°, aby sączek przylegał do jego ścianek.

Moździerz
porcelanowe naczynie do rozdrabniania substancji twardych, do mieszania proszków przez rozcieranie, do ucierania proszków z cieczami na papkę lub pastę.

Parownica
porcelanowe naczynie do odparowywania nadmiaru cieczy przy zatężaniu roztworów i krystalizacji.

Probówka – (!) epruwetka
szklane naczynie cylindryczne do przeprowadzania reakcji w małych objętościach. Słupek cieczy w probówce nie powinien być wyższy niż 3…4 cm, aby można było mieszać substancję przez wstrząsanie bez zatykania otworu, np. palcem.

Tryskawka
naczynie składające się ze szklanej kulistej kolby i szklanych rurek,służące do spłukiwania osadów lub resztek roztworów ze ścianek naczyń oraz do przemywania osadów na sączku.

Zlewka
szklane uniwersalne naczynie laboratoryjne, nadające się do większości prac.