Płyty paździerzowe Marunit

img17 (19)Płyty paździerzowe typu „Marunit”. Podstawowym surowcem do produkcji płyt paździerzowych są odpadki paździerzowe lniane lub konopne, traktowane 5% roztworem ługu. Płyty paździerzowe chronią stosunkowo dobrze …

Wyroby termalitowe

img15 (14)Wyroby termalitowe (cegła i płyty). Cegłę i płyty termalitowe produkuje się z bardzo czystej ziemi okrzemkowej, glinki szamotowej i trocin. C. obj. wynosi od 0,55 do 0,75 t/m3, współczynnik przewodnictwa …

Zastosowanie szkła piankowego

Szkło piankowe stosuje się w budownictwie: a) do izolacji chłodni, b) jako lekki, niepalny materiał konstrukcyjny o wysokiej wartości izolacyjnej termo-akustycznej — do robót w budynkach przemysłowych i mieszkalnych. Szkło …

Szkło piankowe

img13 (16)Szkło piankowe. Otrzymuje się go przez spiekanie sproszkowanego szkła aż do stopnienia i spienienia (pod działaniem związków pianotwórczych, powodujących pienienie szkła w wysokiej temperaturze i zakrzepnięcie masy w stanie piany). …

Wełna żużlowa

Wełna żużlowa i wyroby. Nazwy wyrobów: wełna żużlowa, sznury izolacyjne z wełny żużlowej, płyty z wełny żużlowej w oplocie siatki drucianej, kasety „Teklit” z wełny żużlowej. Wełna żużlowa składa się …

Lepik smołowy

img17 (18)Lepik smołowy do celów budowlanych. Otrzymywany jest przez destylowanie smoły surowej węglopochodnej i stopienie paku z olejem smołowym albo smołą destylowaną, smołą preparowaną lub zaprawą smołową z dodatkiem wypełniaczy. Niedopuszczalne …

Lepik asfaltowy na gorąco

img16 (15)Lepik asfaltowy na gorąco (do stosowania na gorąco). Jest to mieszanina asfaltów ponaftowych względnie naturalnych z ponaftowymi, z ewentualnym dodatkiem składników uplastyczniających, z wypełniaczami lub bez wypełniaczy. Jest to materiał …