Przędza szklana i maty z przędzy szklanej

img12 (19)Przędza szklana i maty z przędzy szklanej Synonimy: wata szklana, maty z waty szklanej. Otrzymywana jest metodą wyciągania ze stopionego szkła przez włoskowate otwory cienkich nitek i rozpulchniania ich do niskiego c. obj. Przędza szklana ma postać nitek koloru białego, połyskujących, o przekroju 0,007—0,035 mm, elastycznych, odpornych na działanie chemikalii, miękkich i odznaczających się znaczną wytrzymałością mechaniczną. C. obj. przędzy nie powinien przekraczać 100—170 kg/m3. Współczynnik przewodnictwa cieplnego wynosi w temperaturze 0°C—0,04, w temperaturze zaś 50°C—0,055, jest więc bardzo niski. Przędza szklana poddana nagrzewaniu w temperaturze do 450°C nie powinna wykazywać zmian. Dzięki niskiemu współczynnikowi przewodnictwa cieplnego znajduje przędza szklana szerokie zastosowanie w budownictwie, głównie do izolacji instalacji przemysłowych (rurociągów, kotłów, zbiorników) oraz do izolacji cieplnej stropów i ścian. Z przędzy szklanej produkuje się maty w postaci prostokątnych rulonów, o wymiarach 300 cm długości, 50 cm szerokości i 1—5 cm grubości. Przy użyciu jako lepiszcza szkła wodnego wykonuje się z niej kształtki itp. elementy do izolacji przewodów. PN/B-654-Roboty ciesielskie przewiduje zastosowanie mat z przędzy szklanej grubości 3 cm: a) do izolacji cieplnej drewnianych płyt barakowych, na 1 płytę o wymiarach 1,25X2,9 m — 3,6 m2, b) do izolacji cieplnej drewnianych płyt barakowych, na 1 płytę 0 wymiarach 0,7X2,9 m — 2,2 m2, c) do izolacji cieplnej płyt okiennych, na 1 płytę— 1,8 m2, d) do izolacji cieplnej płyt drzwiowych, na 1 płytę — 0,8 m2.