Archiwum kategorii: Chemia

Tlenki metali

Tlenki metaliTlenki metali. Otrzymuje się przez wyprażenie węglanów w temperaturze powyżej 800°C.

Tlenki glinu, chromu i żelaza można otrzymać, wytrącając z roztworów soli tych metali, przez działanie wodą amoniakalną, galaretowate wodorotlenki. …

Przechowywanie chemikaliów

Wszystkie chemikalia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, a osoby dorosłe, nie biorące udziału w pracach chemicznych, trzeba poinformować o niebezpiecznych własnościach związków chemicznych.

Pęknięte szklane naczynia należy natychmiast …

Szkodliwe substancje

Wszystkie substancje chemiczne należy traktować jako szkodliwe dla zdrowia. Szczególną ostrożność należy zachować w stosunku do związków tzw. metali ciężkich, jak: miedź, ołów, cynk, nikiel, kobalt, rtęć, chrom i inne. …

Rozpuszczalniki

rozpuszczalnikRozpuszczalniki
substancje ciekłe stosowane do otrzymywania roztworów.

Do najczęściej stosowanych rozpuszczalników należą:

Alkohol etylowy C2H5OH – spirytus
ciecz bezbarwna. Temp. wrzenia 78,5°C. Zawiera 96% alkoholu. Palny. Rozpuszczalnik wosków, lakierów szelakowych.…

Kwas siarkowy i solny

Kwas siarkowy H2SO4
produkt handlowy – stężony k.s. – zawiera 96% H2SO4. Ciecz gęsta, oleista, ciężka, bezbarwna. Gęstość -1,84 g/cm3. Rozcieńczony wodą rozgrzewa się bardzo silnie (należy wlewać cienkim strumieniem …

Lakier asfaltowy.

Lakier asfaltowy. Stosowany do pokryć ochronnych przyrządza się następująco:

•    stopić 10 g asfaltu, 10 g kalafonii i 5 g wosku pszczelego lub ziemnego (cerezyna), przestudzić i jeszcze ciepły stop …