Kit do żeliwa i stali

Kit do żeliwa i stali. Zarobić klej Epidian 5 z drobnymi opiłkami żeliwnymi lub stalowymi na gęstą masę. W tej postaci można go przechowywać dowolnie długo. Twardnieje w ciągu kilku godzin po dodaniu 10% (licząc na masę samego Epidianu) utwardzacza Z1. Utwardzacz należy bardzo dokładnie wymieszać z kitem. Nadaje się doskonale do kitowania pęknięć i rys w żeliwie i stali, gdyż miejsca kitowane dorównują wytrzymałością metalom.