Wytrawianie miedzi, srebra i cyny

Wytrawianie miedziWytrawianie miedzi i jej stopów (mosiądz, brąz) na matowo
• W 50 cm3 wody rozpuścić 2 g soli kuchennej i 1 g siarczanu cynkowego, dodać 214 cm3 stężonego kwasu azotowego i 108 cm3 stężonego kwasu siarkowego. Trawić przez 5…10 min w temperaturze pokojowej.
• Podobnie działa roztwór o składzie: 145 cm3 stężonego kwasu azotowego, 55 cm3 stężonego kwasu siarkowego, 2 g soli kuchennej, 3 g siarczanu cynkowego.

Wytrawianie miedzi i jej stopów na błyszcząco.
Zanurzyć przedmiot na czas bardzo krótki (1..3 s) do kąpieli o temperaturze pokojowej i składzie: 750 cm3 stężonego kwasu azotowego, 270 cm3 stężonego kwasu siarkowego, 20 g soli kuchennej i 25 g sadzy. Natychmiast po wyjęciu spłukać energicznie wodą. Przedłużenie czasu trawienia lub opóźnione płukanie powoduje powstawanie plam na powierzchni. Można je usunąć przez ponowne wytrawienie, wykonane zgodnie z przepisem.

Wytrawianie srebra na matowo
• Gotować przedmioty przez 10…15 min w roztworze 800 g węglanu potasowego bezwodnego, 80 g boraksu i 33 g azotanu sodowego. Płukać najpierw zwykłą, ostatni zaś raz – destylowaną wodą.
• Można również w identyczny sposób zużytkować roztwór o składzie: 250 g węglanu potasowego bezwodnego, 240 g boraksu i 100 g azotanu potasowego w 3 dm3 wody.

Wytrawianie srebra na biało.
Zanurzyć przedmioty we wrzącej kąpieli o składzie: 10 g kwaśnego winianu potasowego, 20 g soli kuchennej i 1000 cm3 wody, na czas potrzebny do uzyskania pożądanego odcienia powierzchni. Spłukać wodą, następnie wodą z dodatkiem kilku centymetrów sześciennych amoniaku na 1000 cm3 i ponownie samą wodą.

Wytrawianie blachy cynkowej na matowo.
Rozpuścić 5 g soli kuchennej i 5 g siarczanu cynkowego w mieszaninie 730 cm3 stężonego kwasu azotowego i 270 cm3 stężonego kwasu siarkowego. Trawić przez kilka sekund w temperaturze pokojowej. Opłukać bardzo starannie i wysuszyć. Tak wytrawiona blacha cynkowa może służyć do sporządzania klisz drukarskich metodą światłodruku (cynkografia).

Ciekawe efekty zdobnicze można uzyskać, wytrawiając całą powierzchnię metalu na matowo, a następnie pokrywając niektóre jej części lakierem ochronnym (np. asfaltowym) i wytrawiając powtórnie na błyszcząco. Po zakończeniu trawienia, lakier zmywa się benzyną lub terpentyną.