Boraks techniczny i salmiak

OLYMPUS DIGITAL CAMERABoraks techniczny. Synonimy: boraks pryzmatyczny, boran sodowy. Głównym składnikiem boraksu technicznego jest czteroboran sodowy. W zależności od procentowego udziału tego składnika i od ilości zanieczyszczeń …

Wodór

img27Wodór — gaz techniczny w butlach. Symbol chemiczny: H2. Otrzymuje się w przemyśle chemicznym wielu metodami, jak np. rozkład elektrolityczny wody, działanie kwasów i alkalii na niektóre metale, …

Gazy techniczne

img26Gazy techniczne (tlen i acetylen) w butlach stalowych należy magazynować w oddzielnych chłodnych pomieszczeniach, chronionych przed działaniem słońca. Z butlami, w myśl obowiązujących przepisów, należy obchodzie się w następujący sposób: …

Wykorzystanie tlenu

img25W celu należytego wykorzystania pełnej ilości tlenu uniknięcia zwrotów butli zawierających pewną ilość tlenu niewykorzystanego! konieczne jest dokładne obliczanie stopnia wykorzystania tlenu przy; wykonywanych robotach. Objętość tlenu w butli oblicza …

Zastosowanie acetylenu

img23Acetylen ma szerokie zastosowanie przy robotach spawalniczych. Temperatura płomienia acetylenowego wynosi około 2400°C, płomienia tlenowo-acetylenowego — do 3000°C, jest więc bardzo wysoka. Dlatego właśnie jest acetylen podstawowym materiałem spawalniczym przy …

Acetylen rozpuszczony

img22Acetylen rozpuszczony. Synonimy: acetylen, gaz-dissous. Symbol chemiczny: C2H2 Acetylen do celów technicznych (gaz rozpuszczony w butlach stalowych) jest węglowodorem. Otrzymuje się go przez działanie wody na karbid …

Zużycie karbidu

img21W wypadku prac na wytwornicach acetylenowych oblicza się zużycie karbidu w zależności od zużycia tlenu, zakładając stosunek 3,5 kg karbidu na 1—1,5 a nawet 2 m3 tlenu. Przyjmuje się 10 …

Karbid

img20Opiszemy podstawowe i pomocnicze materiały chemiczne, stosowane w budownictwie do spawania i cięcia metali metodą acetylenowo-tlenową (spawanie gazowe, autogeniczne). Przy spawaniu acetylenowo-tlenowym stosuje się poza materiałami chemicznymi drut — materiał …