Mieszanka ferromitowa i woda amoniakalna

img28Mieszanka ferromitowa (do spawania alumlnotermicznego). Synonimy: Termit, Ferromit. Jest to mieszanina tlenku żelaza metalicznego i glinu, w postaci proszku. Przy zapaleniu tej mieszaniny specjalnym zapałem (z nadtlenku baru) sproszkowany glin spala się na tlenek, wydzielając z tlenku żelaza czyste żelazo. W czasie zachodzącej tu reakcji egzotermicznej temperatura podnosi się do 3000°C. Rozróżnia się dwa sposoby spawania metodą ferromitową: przez ściskanie i przez stapianie. Mieszankę stosuje się do spawania szyn, łączenia belek żelaznych, rur żelaznych i niektórych części maszyn. Woda amoniakalna czyli roztwór wodny amoniaku. Synonim: amoniak. Symbol chemiczny: NH4 OH Jest to amoniak w roztworze wodnym, o koncentracji 25%. Zależnie od ilości zanieczyszczeń odróżnia się trzy gatunki wody amoniakalnej: I gatunek — chemicznie czysta, II i III gatunek — techniczne. Woda amoniakalna jest cieczą przezroczystą. Przy dostawach w cysternach stalowych dopuszczalna jest opalizacja. Zawiera minimum 25°/o amoniaku (NH3), przy odparowaniu i wysuszeniu w temperaturze 100°C wykazuje pozostałości: dla I gatunku 0,01 g/l, dla II gatunku 0,4 g/l. W okresie upałów dopuszcza się zawartość amoniaku dla wymienionych gatunków najmniej 22%. Wodę amoniakalną stosuje się do robót dekarskich (lutowanie blachy). W chłodnictwie używa się amoniaku skroplonego w butlach (chłodzenie przez kompresję i rozprężanie amoniaku gazowego). Kosztorys wzorcowy Roboty blacharsko-dekarskie określa normy zużycia wody amoniakalnej do robót dekarskich. Opakowaniem mogą być cysterny zwrotne dostawcy względnie balony lub beczki żelazne odbierającego.