Boraks techniczny i salmiak

OLYMPUS DIGITAL CAMERABoraks techniczny. Synonimy: boraks pryzmatyczny, boran sodowy. Głównym składnikiem boraksu technicznego jest czteroboran sodowy. W zależności od procentowego udziału tego składnika i od ilości zanieczyszczeń odróżnia się trzy gatunki boraksu technicznego dziesięciowodnego: I — techniczny czysty, II i III — techniczne. Boraks posiada smak słodkawy, ma postać grubych kryształów bezbarwnych i przezroczystych albo drobnokrystalicznego białego grysiku lub białego proszku. Ma zdolność rozpuszczania tlenków metali i tworzy szkło przezroczyste o specyficznym zabarwieniu. Stosowany jest do spawania brązów, jako środek pomocniczy do niklowania kaset, zamków, zawias itp. przy kabinach dźwigowych, do spawania mosiądzu w warsztatach produkcji pomocniczej, jako domieszka do kitu żelaznego, do proszków spawalniczych i do lutowania. Może być również użyty do impregnacji drewna. W obrocie znajduje się boraks techniczny drobnokrystaliczny, 99.5°/o, pakowany w beczkach wagi około 60 kg.

Salmiak. Synonim: chlorek amonowy. Symbol chemiczny: NH4Cl. Jest to sól bezbarwna, łatwo rozpuszczalna w wodzie. Produkt chemicznie czysty I gatunku zawiera co najmniej 99,5% chlorku amonowego (NH4CL), produkt II gatunku — co najmniej 92% chlorku amonowego. W stanie naturalnym występuje jako salmiak górski (w okolicach wulkanicznych). Stosowany jest do lutowania blachy przy wykonywaniu robót dekarskich, do cynkowania i cynowania żelaza, miedzi i mosiądzu i do brązowania miedzi. Opakowaniem powinny być szczelne beczki o za wartości 100 i 250 kg lub skrzynie 25 i 50 kg, wyłożone papierem pakowym. Można pakować produkt w worki papierowe 75 kg. Napis na opakowaniu winien wskazywać pochodzenie i wagę brutto oraz netto.