Tlenki metali

Tlenki metaliTlenki metali. Otrzymuje się przez wyprażenie węglanów w temperaturze powyżej 800°C.

Tlenki glinu, chromu i żelaza można otrzymać, wytrącając z roztworów soli tych metali, przez działanie wodą amoniakalną, galaretowate wodorotlenki. Po odsączeniu i przemyciu na sączku można je roztworzyć w odpowiednim kwasie i otrzymać inną sól bądź też wyprażyć w temp. ok. 1000°C i otrzymać odpowiedni tlenek.

Tlenek chromu o wzorze O2O3 otrzymuje się łatwo przez termiczny rozkład dwuchromianu amonowego.
10…15 g tego związku umieścić na parownicy i dotknąć rozżarzonym drutem stalowym. W wyniku szybkiej reakcji z pomarańczowych kryształków dwuchromianu amonowego powstaje szarozielony tlenek chromu. Nie należy brać na raz większych ilości dwuchromianu, gdyż gwałtownie przebiegające reakcja spowoduje wydmuchnęcie lekkiego produktu z parownicy.

 

Kreda szlamowana, Otrzymuje się ją gotując w wodzie pałeczki kredy szkolnej. Gdy rozpadną się całkowicie, przemywa się ją kilka razy wodą przez dekantację, odsącza i suszy w temp. 100°C.