Węglany metali

Węglany metali. Węglany, z wyjątkiem sodowego, potasowego, chromowego, glinowego i żelazawego, można sporządzić dodając do roztworu jakiejkolwiek rozpuszczalnej soli danego metalu – roztwór węglanu sodowego do chwili, gdy następna dodana porcja nie wytrąca osadu. Wytrącony osad węglanu przemyć, odsączyć i wysuszyć w temperaturze nie wyższej niż 100°C.
Roztwarzając węglan metalu w odpowiednim kwasie rozcieńczonym (silne burzenie się, wydzielanie dwutlenku węgla) i odparowując roztwór do krystalizacji można otrzymać dowolną sól metalu. Na przykład dysponując siarczanem miedzi można otrzymać chlorek tego metalu, przechodząc przez stadium węglanu.