Filc asfaltowy

Filc asfaltowy. Synonim: filc impregnowany. Otrzymywany jest przez nasycenie i obustronne powleczenie filcu masą asfaltową. Filc jako surowiec do tego produktu powinien zawierać ponad 30% wełny. Do impregnatu (masy asfaltowej) …

Pak

img27 (6)Synonimy: pak normalny, pak miękki, pak twardy. Jest to pozostałość z frakcjonowanej destylacji smoły surowej węglopochodnej (koksowniczej lub gazowniczej), o własnościach wiążących. Jest on mieszaniną związków aromatycznych, tlenu, azotu, siarki …

Smoła preparowana

img25 (9)Niezależnie od zastosowania do robót drogowych, smoła preparowana używana jest do krycia dachów papą smołową i do produkcji papy, lepików oraz mas smołowych. Lakiery rdzoochronne smołowe, stosowane do konserwowania rur …

Smoła dachowa

img24 (7)Smoła dachowa (preparowana). Synonim: smoła preparowana do celów budowlanych. Jest to odpowiednio zestawiona mieszanina oleju smołowego i paku. Produkt ten otrzymywany jest: a) w drodze destylacji smoły surowej, b) przez …

Własności smół stabilizowanych

img23 (8)Własności smół stabilizowanych. Praktyka wykazała, że dobre wyniki przy stabilizowaniu smół daje stosowanie asfaltów o niskiej penetracji, twardych (o małej stosunkowo zawartości olejów asfaltowych). Smoły stabilizowane o wysokiej wiskozie i …

Smoły drogowe stabilizowane

img22 (8)Smoły drogowe stabilizowane. Smoły zwykłe tracą po pewnym czasie lżejsze składniki, wskutek czego powstają stwardnienia lepiszcza smołowego i tendencje do kruszenia się. Aby uniknąć w drogownictwie zbyt szybkiego twardnienia i …

Smoły drogowe zwykłe

img21 (6)Smoły drogowe zwykłe. Smoły drogowe otrzymuje się przez destylację smoły surowej lub przez preparowanie. Smoły drogowe zwykłe stosowane są do budowy nowoczesnych nawierzchni drogowych oraz do ich naprawy, do otaczania …

Smoła destylowana

Smoła destylowana. Otrzymywana jest przez ogrzewanie smoły surowej do temperatury 250°C i oddestylowanie w ten sposób wody i olejów lekkich i średnich. Smoła destylowana jest pozbawiona zapachu charakterystycznego dla smoły …

Smoła surowa

img27 (5)Smoła surowa węglopochodna. Synonimy: smoła surowa, smoła koksownicza, smoła pogazowa, smoła generatorowa, ter węglowy. Otrzymywana jest przy destylacji węgla kamiennego jako produkt uboczny, w proporcji 4 do 5°/o ilości odgazowanego …