Pak

img27 (6)Synonimy: pak normalny, pak miękki, pak twardy. Jest to pozostałość z frakcjonowanej destylacji smoły surowej węglopochodnej (koksowniczej lub gazowniczej), o własnościach wiążących. Jest on mieszaniną związków aromatycznych, tlenu, azotu, siarki oraz pewnych ilości bitumów i wolnego węgla. Pak jest masą koloru czarnego, o przełomie muszlowym, szklistym, topliwą (temperatura topienia 65/75°C), o konsystencji stałej lub półstałej. Rozróżnia się pak: łamany, w blokach i płynny. Pak stosowany jest w przemyśle materiałów budowlanych do produkcji smół preparowanych, mas izolacyjnych, lepików i papy. Bezpośrednio w budownictwie nie znajduje większego zastosowania  Opakowanie: łamany i w blokach — bez opakowania (luzem), płynny — w cysternach dostawcy.