Filc asfaltowy

Filc asfaltowy. Synonim: filc impregnowany. Otrzymywany jest przez nasycenie i obustronne powleczenie filcu masą asfaltową. Filc jako surowiec do tego produktu powinien zawierać ponad 30% wełny. Do impregnatu (masy asfaltowej) dodaje się azbest i kauczuk. Ciężar 1 m2 filcu impregnowanego waha się od 2 do 2,3 kg, zależnie od grubości (2—10 mm). Rozciągliwość — do 20% początkowej długości pasa. Najpopularniejsze z filców produkowanych dotychczas były: „Resinoroid” i „Ruberoid”. Filce asfaltowane powinny mieć wymiary 10 lub 20 m długości i 1 m szerokości. Stosowane są do robót izolacyjnych przeciwwilgociowych poziomych (z pasów metalowo-asfaltowych) lub do izolowania dużych powierzchni płaskich względnie o małej krzywiźnie, narażonych na pękanie i tworzenie się rys.